Thi công trọn gói ngói Thái Lan cho mái nhà Liên hệ 1900 86 86 29

Thi công trọn gói ngói Thái Lan+ Khung kèo

620.000

Đơn giá gói cơ bản đã bao gồm:

  • Vật tư chính, phụ khung kèo thép
  • Nhân công thi công phần khung
  • Vật tư chính và phụ ngói lợp
  • Nhân công lợp ngói

Áp dụng cho các công trình tại các tỉnh: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh

Mua sản phẩm này