CHUYÊN TRANG THƯƠNG HIỆU
 • Tấm Bitum
 • Tấm Bitum CTI
 • Tấm Bitum Techno
 • banner-chuyen-trang-ngoi-nakamura

  ưu đãi tháng 04 - ngói giá tốt

  -5%
  37.000 35.000
  -6%
  16.000 15.000
  -3%
  23.500 22.800

  NGÓI XI MĂNG

  -5%
  37.000 35.000
  -3%
  23.500 22.800
  -1%
  29.000 28.600
  20.000
  17.000

  NGÓI TRÁNG MEN

  21.900
  25.000